Anasayfa
T.C. Sağlık Bakanlığı - Aile Sağlığı Merkezi
Aile Hekimini Bul
HİZMET STANDARTLARI
 
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
SÜRE
1
   Hekim Seçme (İlk Kayıt)
   Kimlik
( 10 Dakika )
2
   Hekim Değiştirme
   Kimlik, Seçilen Hekimin Adı Soyadı, Dilekçe
( Gün İçinde )
3
   Poliklinik Muayenesi
   Kimlik
( 20 Dakika )
4
   Misafir Hasta Muayenesi
   Kimlik - Mernis İşlemleri Açıksa - İl Dışı - Taşra - İlçe Hasta
( 20 Dakika )
5
   Sağlık Kurumuna Sevk
   Kimlik
( 10 Dakika )
6
   Tek Hekim Raporu
   Kimlik , Dilekçe, 2 Adet Fotoğraf - (Kesin Kayıtlı Hasta)
( 20 Dakika )
7
   Basit Laboratuar Tektikleri
   Kimlik - (Kesin Kayıtlı Hasta)
( 20 Dakika )
8
   Detaylı Laboratuar Tektikleri
   Kimlik - AH Tarafından Verilen Randevu Tektik Listesi
( 20 Dakika )
9
   İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın)
   Kimlik
( 30 Dakika )
10
   Bağışıklama Faaliyetleri
   Kimlik - (Aşı Tedarikinde Problem Yoksa)
( 20 Dakika )
11
   Aile Planlaması Hizmetleri
    Kimlik - Onam Formu - (Kesin Kayıtlı Hasta)
( 20 Dakika )
 
 
 
Akıllı İlaç Kullanımı
Havanı Koru
SABİM
Başbakanlık İletişim Merkezi
Sağlık Bakanlığı E-Posta Oku
MHRS Randevu
E-Sağlık
Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi
Maliye Bakanlığı E-Bordro
Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği
Alo 113 Beyaz Kod Çalışan Güvenliği

Aile Sağlığı Merkezi
2016-2023 © Dinar 1 Nolu ASM